Të përhumbesh pas shkronjave

Blog

Të përhumbesh pas shkronjave

2019-03-31 00:00:00 2 min lexim 0

Fotografi Steve McCurry ka botuar librin "Mbi leximin" (On Reading) me foto të njerëzve që lexojnë, nga 30 vende të botës. Preferojmë të mos komentojmë, se pamjet vetë vlejnë sa 1000 fjalë...

Myanmar, 1994 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Rome, Italy, 1984 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Chiang Mai, Thailand, 2010 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Mumbai, India, 1996 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Umbria, Italy, 2012 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Kuwait, 1991 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Kashmir, 1998 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Sri Lanka, 1995 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Suri Tribe, Tulget, Omo Valley, Ethiopia, 2013 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, Brazil, 2014 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Kabul, Afghanistan, 2002 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

MKS Steelworks, Serbia, Yugoslavia, 1989 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

New York City, USA, 2015 (Credit: Steve McCurry/Magnum Photos)

Kuwait, 1991 (Credit: Steve McCurry)

← E mëparshme Tjetra →
0 Comment(s)

Artikuj të përzgjedhur