Hartë dhe guidë turistike: Saranda dhe Butrinti

500 Lekë

Nuk është vetëm një hartë e hollësishme rrugore në të cilën përcaktohen pikat turistike dhe institucionet e dy qyteteve më jugore të Shqipërisë e të parkut natyror të Butrintit, që janë ndër mrekullitë e vendit. Ky botim ju ofron, po ashtu, edhe një hartë të hollësishme fizike të të gjithë rajonit, që nga Konispoli e deri mbi Gjirokastër, të ilustruar me fotografi të pikave turistike dhe të kostumeve popullore sipas krahinave. Një listë e objekteve publike, institucioneve dhe objekteve me interes turistik, si edhe një kënd me informacione të dobishme gjatë udhëtimit, e pajisur me adresa dhe numra telefoni të nevojshëm për jetën e natës, akomodimin, linja urbane dhe ture, do t’ju ndihmojnë shumë gjatë udhëtimit. Veç kësaj, në gjashtë gjuhë të ndryshme, do të gjeni një përshkrim historik, gjeografik dhe kulturor të hollësishëm të Sarandës e të Butrintit, si edhe të vlerave që kanë.

ISBN: 99956 704 67

Përmasat: 840 x 590 mmWrite Your Own Review
Po shrkuani për:Hartë dhe guidë turistike: Saranda dhe Butrinti
Vlerësimi yt

Produkte të ngjashme