Përse duhet ta mësojë fëmija programimin?

Blog

Përse duhet ta mësojë fëmija programimin?

2019-03-17 00:00:00 3 min lexim 0

Programimi (kodimi) është një nga gjuhët më të përdorura në botë

Shkenca kompjuterike është gjuha e re e botës, madje edhe një nga profesionet që po kërkohet e po zhvillohet përherë e më shumë. Për të pasur më shumë sukses, pothuajse çdo fushë e veprimtarisë njerëzore sot mbështetet te softueri dhe te zhvillimi i tij. Për më tepër, programimi dhe të menduarit logjik jane aftësitë e nevojshme që do t'i japin mundësi fëmijës suaj që, në të ardhmen, të ushtrojë profesionin më të paguar dhe më sfidues.

Po kështu, fëmijët duhet ta mësojnë programimin, sepse kompjuterat dhe pajisjet teknologjike do të formojnë botën e tyre. Mendohet se në njëzet vitet e ardhshme, paaftësia për të programuar ose, së paku, për të kuptuar logjikën e programimit do të jetë po aq e dëmshme, sa ç’është sot paaftësia për të shkruar, për të lexuar e për të numëruar. Sa më shpejt ta mësojnë programimin fëmijët, aq më mirë është.

Sa më të vegjël të jenë, aq më mirë dhe më shpejt mësojnë fëmijët

Mendjet e tyre janë elastike dhe të hapura. Kur je i ri, është shumë më e lehtë të mësosh të programosh, njësoj siç ndodh kur mëson një gjuhë të huaj. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për programimin në vetvete, por edhe për logjikën e bazuar në mendim – “leximi procedural”, që është një aftësi për të menduar dhe për të kuptuar proceset në botë.

Programimi nxit krijueshmërinë

Programimi nxit krijueshmërinë e fëmijëve dhe siguron mjetet për të krijuar një botë të pafundme mundësish, ku ata mund të ndërtojnë rrugë dhe të gjejnë zgjidhje sipas mënyrës së vet. Në përgjithësi, programimi është një aftësi që të jep pushtet. Ashtu si arti, edhe programimi është një mënyrë për të shprehur krijueshmërinë. Disa platforma, si Scratch-i, i mësojnë fëmijët si të programojnë, në mënyrë që të mos ndihen sikur janë të mbërthyer nga diçka që nuk e mësojnë me dëshirë. Kjo gjuhë programimi të jep mundësinë të luash lojëra dhe ta modifikosh atë sipas dëshirës, duke rishkruar kodin. Imagjinata e pakufizuar është një nga aspektet më të mira për t’i ndihmuar fëmijët që të mësojnë programimin.

Zgjidhja e problemeve dhe mendimi kritik

Teknikat e programimit i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik dhe të zgjidhin probleme, që nuk janë të rëndësishme vetëm në shkencën kompjuterike, por edhe në jetë. Nëpërmjet programimit, fëmijët mund të bëjnë lidhjet logjike, të cilat i ndihmojnë të analizojnë situata të ndryshme. Dalëngandalë, ata do t’i afrohen qëllimit që kanë, duke qenë më të përqendruar dhe energjikë.

Mrekullitë e tregimit nëpërmjet programimit

Gjithashtu, programimi i ndihmon fëmijët të kenë rrjedhshmëri në të menduar. Ai ka një rrjedhë logjike, ashtu si historitë dhe përrallat që ata mësojnë. Shumica e gjuhëve të programimit, të projektuara për fëmijët, përdorin lojëra për t'i mësuar ata se si të programojnë, si dhe kërkojnë që të ndjekin apo edhe të krijojnë një linjë historie (rend) në programim. Scratch-i është shumë popullor me fëmijët, sepse ofron mjaft kontroll dhe bazohet te tregimi dhe krijimtaria, me një gjuhë pamore të pasur. Ju, si prind, nuk duhet të mjaftoheni dhe të ndiheni krenar, nëse fëmija juaj di të përdorë një tablet apo aparat celular, sepse, për t’u bërë më i mirë dhe i suksesshëm, duhet të dijë më shumë se kaq. Programimi është një aftësi e domosdoshme dhe profesioni i së ardhmes!

Për Bazat e Programimit Kompjuterik

Dy video rreth programimit

Ora e kodimit

Video 1 Shqip

Video 2 Anglisht

← E mëparshme Tjetra →
0 Comment(s)

Artikuj të përzgjedhur